LOGO database tablo anlamları

LOGO VERİTABANI TABLO İSİM VE ANLAMLARI LOGO VERİTABANI TABLO İSİM VE ANLAMLARI

AçıklamaTablo adı
Alış/Satış fiyatlarıLG_XXX_PRCLIST
Alış/Satış koşullarıLG_XXX_ASCOND
Araç ihtiyaclarıLG_XXX_TOOLREQ
Aylık hizmet toplamlarıLG_XXX_XX_SRVNUMS
Aylık hizmrt alış/satış   toplamlarıLG_XXX_XX_SRVTOT
Banka aylık toplamlarıLG_XXX_XX_BNTOTFIL
Banka fişleriLG_XXX_XX_BNFICHE
Banka hareketleriLG_XXX_XX_BNFLINE
Banka hesaplarıLG_XXX_BANKACC
BankalarLG_XXX_BNCARD
Bazı kayıtların diğer   dillerdeki açıklamalarıLG_XXX_LNGEXCSETS
Birim setleriLG_XXX_UNITSETF
Birim setleri arası çevrim   katsayılarıLG_XXX_UNITSETC
BirimlerLG_XXX_UNITSETL
Cari hesap aylık toplamlarıLG_XXX_XX_CLTOTFIL
Cari hesap fişeriLG_XXX_XX_CLFICHE
Cari hesap hareketleriLG_XXX_XX_CLFLINE
Cari hesap istihbarat   bilgileriLG_XXX_CLINTEL
Cari hesap kartlarıLG_XXX_CLCARD
Cari hesap risk tablolarıLG_XXX_XX_CLRNUMS
Çalışan grubuLG_XXX_EMPGROUP
Çalışan ihtiyaçlarıLG_XXX_LABORREQ
Çalışan-Grup atamasıLG_XXX_EMGRPASS
ÇalışanlarLG_XXX_EMPLOYEE
Çek/Senet bordrolarıLG_XXX_XX_CSROLL
Çek/Senet hareketleriLG_XXX_XX_CSTRANS
Çek/Senet kartlarıLG_XXX_XX_CSCARD
Dağıtım şablonlarıLG_XXX_DISTTEMP
Dağıtım şablonu satırlarıLG_XXX_DISTLINE
Döküman bilgileri (örnek   malzeme resmi)LG_XXX_XX_PERDOC
Döküman katalog  bilgileri (watermark varsa)LG_XXX_XX_FOLDER
Döküman katalog   girişi(watermark)LG_XXX_FIRMDOC
Döküman numaralama şablonlarıL_LDOCNUM
Entegrasyon bağlantı kodlarıLG_XXX_ACCCODES
FaturalarLG_XXX_XX_INVOICE
Firma dönem bilgileriLG_XXX_XX_TRANSAC
Form boyutlarıL_CDBTMP
Günlük döviz kurlarıL_DAILYEXCHANGES
Günlük malzeme ambar   toplamlarıLG_XXX_XX_STINVTOT
Hizmet kartlarıLG_XXX_SRVCARD
Hizmet kaydı-Birim atamasıLG_XXX_SRVUNITA
İndirim/Masraf kartlarıLG_XXX_DECARDS
İş emirleriLG_XXX_DISPLINE
İş ist.-Özellik atamasıLG_XXX_WSATTASG
İş ist.-Özellik değeri atamasıLG_XXX_WSATTVAS
İş istasyonlarıLG_XXX_WORKSTAT
İş istasyonu gruplarıLG_XXX_WSGRPF
İş istasyonu özellik değerleriLG_XXX_WSCHVAL
İş istasyonu özellikleriLG_XXX_WSCHCODE
İş istasyonu-grup atamasıLG_XXX_WSGRPASS
İşlem bağlantıları (üretim   emri, sipariş)LG_XXX_PEGGING
Kalite kontrol değerleriLG_XXX_QCLVAL
Kalite kontrol hareketi-   Kalite kontrol atamasıLG_XXX_QASGN
Kalite kontrol hareketleriLG_XXX_XX_SLQCASGN
Kalite kontrol satırlarıLG_XXX_QCSLINE
Kalite kontrol setleriLG_XXX_QCSET
Karma koli satırlarıLG_XXX_STCOMPLN
Kart-Muhasbe kodlarıLG_XXX_CRDACREF
Kasa aylık toplamlarıLG_XXX_XX_CSHTOTS
Kasa işlemleriLG_XXX_XX_KSLINES
KasalarLG_XXX_KSCARD
Kaydedilen rapor filtreleriL_RPFILTSXXX
Kaydedilen rapor tasarımlarıL_RPLAYS_XXX
Kaynak kullanımları (üretim)LG_XXX_OCCUPATN
KullanıcılarL_GOUSERS
Kuruluş bilgileri (ambar,   işyer, fabrika vb.)L_CAPIDEF
LOG (izleme) kaydıLG_XXX_LOGREP
Maliyet dönem kapama kayıtlarıLG_XXX_XX_PRDCOST
Malzeme alış/satış aylık   toplamlarıLG_XXX_XX_STINVENS
Malzeme alternatifleriLG_XXX_ITEMSUBS
Malzeme hareketleriLG_XXX_XX_STLINE
Malzeme özellik atamasıLG_XXX_CHARASGN
Malzeme seri lot no. BilgileriLG_XXX_XX_SERILOTN
Malzeme-Ambar bilgileriLG_XXX_INVDEF
Malzeme-Birim atamasıLG_XXX_ITMUNITA
Malzeme-Fabrika bilgileriLG_XXX_ITMFACTP
Malzeme-İş ist. bilgileriLG_XXX_ITMWSDEF
Malzeme-İş ist. Toplamları   (günlük)LG_XXX_ITMWSTOT
MalzemelerLG_XXX_ITEMS
Malzeme-Malzeme sınıfı atamasıLG_XXX_ITMCLSAS
Malzeme-Özellik değerleriLG_XXX_SELCHVAL
Malzeme-Tedarikçi atamasıLG_XXX_SUPPASGN
Malzeme-Ürecetesi atamasıLG_XXX_ITMBOMAS
Masraf malzemeleriLG_XXX_EMCENTER
Muhasebe aylık toplamlarıLG_XXX_XX_EMUHTOT
Muhasebe fişleriLG_XXX_XX_EMFICHE
Muhasebe hareketleriLG_XXX_XX_EMFLINE
Muhasebe hesaplarıLG_XXX_EMUHACC
Mühendislik değişikliği işlemiLG_XXX_ENGCLINE
Müstahsil faturasıLG_XXX_XX_PRODUCER
Network kontrolü (kimlerin   hangi firma ve dönemle çalıştığı)L_NET
Operasyon ihtiyaclarıLG_XXX_OPRTREQ
OperasyonlarLG_XXX_OPERTION
Operasyon-Malzeme ilişkisiLG_XXX_LNOPASGN
Operasyon-Özellik atamasıLG_XXX_OPATTASG
Öceki operasyon ilişkileriLG_XXX_PRVOPASG
Ödeme plan satırlarıLG_XXX_PAYLINES
Ödeme planlarıLG_XXX_PAYPLANS
Ödeme/Tahsilat hareketleriLG_XXX_XX_PAYTRANS
Özel kodlarLG_XXX_SPECODES
Özellik değerleriLG_XXX_CHARVAL
Özellik kodlarıLG_XXX_CHARCODE
Posta kodlarıL_POSTCODE
Promosyon kartlarıLG_XXX_PRCARDS
Reçete-ek ürün atamasıLG_XXX_COPRDBOM
Sabit kıymet kayıtlarıLG_XXX_FAREGIST
Sabit kıymet yıllık kaydıLG_XXX_FAYEAR
Satış elemanı hareketleriLG_XXX_TARGETS
Satış elemanı-Cari hesap   ilişkisiLG_XXX_SLSCLREL
Satış elemanlarıLG_SLSMAN
Satış rota satırlarıLG_XXX_ROUTETRS
Satış yönetim raporlarıLG_XXX_ROUTE
Seri/Lot hareketleriLG_XXX_XX_SLTRANS
Sevkiyat firmalarıL_SHPAGENT
Sevkiyat türleriL_SHPTYPES
Sipariş fişleriLG_XXX_XX_ORFICHE
Sipariş hareketleriLG_XXX_XX_ORFLINE
Stok fişleriLG_XXX_XX_STFICHE
Stok yerleriLG_XXX_LOCATION
ŞehirlerL_CITY
Ticari işlem gruplarıL_TRADGRP
Trigger parametreleriLG_XXX_TRGPAR
ÜlkelerL_COUNTRY
Üretim emirleriLG_XXX_PRODORD
Üretim rota stırlarıLG_XXX_RTNGLINE
Üretim rotalarıLG_XXX_ROUTING
Ürün reçete revizyonlarıLG_XXX_BOMREVSN
Ürün reçete satırlarıLG_XXX_BOMLINE
Ürün reçeteleriLG_XXX_BOMASTER
Sevkiyat AdresleriLG_XXX_SHIPINFO
AçıklamaTablo adı
Alış/Satış fiyatlarıLG_XXX_PRCLIST
Alış/Satış koşullarıLG_XXX_ASCOND
Araç ihtiyaclarıLG_XXX_TOOLREQ
Aylık hizmet toplamlarıLG_XXX_XX_SRVNUMS
Aylık hizmrt alış/satış   toplamlarıLG_XXX_XX_SRVTOT
Banka aylık toplamlarıLG_XXX_XX_BNTOTFIL
Banka fişleriLG_XXX_XX_BNFICHE
Banka hareketleriLG_XXX_XX_BNFLINE
Banka hesaplarıLG_XXX_BANKACC
BankalarLG_XXX_BNCARD
Bazı kayıtların diğer   dillerdeki açıklamalarıLG_XXX_LNGEXCSETS
Birim setleriLG_XXX_UNITSETF
Birim setleri arası çevrim   katsayılarıLG_XXX_UNITSETC
BirimlerLG_XXX_UNITSETL
Cari hesap aylık toplamlarıLG_XXX_XX_CLTOTFIL
Cari hesap fişeriLG_XXX_XX_CLFICHE
Cari hesap hareketleriLG_XXX_XX_CLFLINE
Cari hesap istihbarat   bilgileriLG_XXX_CLINTEL
Cari hesap kartlarıLG_XXX_CLCARD
Cari hesap risk tablolarıLG_XXX_XX_CLRNUMS
Çalışan grubuLG_XXX_EMPGROUP
Çalışan ihtiyaçlarıLG_XXX_LABORREQ
Çalışan-Grup atamasıLG_XXX_EMGRPASS
ÇalışanlarLG_XXX_EMPLOYEE
Çek/Senet bordrolarıLG_XXX_XX_CSROLL
Çek/Senet hareketleriLG_XXX_XX_CSTRANS
Çek/Senet kartlarıLG_XXX_XX_CSCARD
Dağıtım şablonlarıLG_XXX_DISTTEMP
Dağıtım şablonu satırlarıLG_XXX_DISTLINE
Döküman bilgileri (örnek   malzeme resmi)LG_XXX_XX_PERDOC
Döküman katalog  bilgileri (watermark varsa)LG_XXX_XX_FOLDER
Döküman katalog   girişi(watermark)LG_XXX_FIRMDOC
Döküman numaralama şablonlarıL_LDOCNUM
Entegrasyon bağlantı kodlarıLG_XXX_ACCCODES
FaturalarLG_XXX_XX_INVOICE
Firma dönem bilgileriLG_XXX_XX_TRANSAC
Form boyutlarıL_CDBTMP
Günlük döviz kurlarıL_DAILYEXCHANGES
Günlük malzeme ambar   toplamlarıLG_XXX_XX_STINVTOT
Hizmet kartlarıLG_XXX_SRVCARD
Hizmet kaydı-Birim atamasıLG_XXX_SRVUNITA
İndirim/Masraf kartlarıLG_XXX_DECARDS
İş emirleriLG_XXX_DISPLINE
İş ist.-Özellik atamasıLG_XXX_WSATTASG
İş ist.-Özellik değeri atamasıLG_XXX_WSATTVAS
İş istasyonlarıLG_XXX_WORKSTAT
İş istasyonu gruplarıLG_XXX_WSGRPF
İş istasyonu özellik değerleriLG_XXX_WSCHVAL
İş istasyonu özellikleriLG_XXX_WSCHCODE
İş istasyonu-grup atamasıLG_XXX_WSGRPASS
İşlem bağlantıları (üretim   emri, sipariş)LG_XXX_PEGGING
Kalite kontrol değerleriLG_XXX_QCLVAL
Kalite kontrol hareketi-   Kalite kontrol atamasıLG_XXX_QASGN
Kalite kontrol hareketleriLG_XXX_XX_SLQCASGN
Kalite kontrol satırlarıLG_XXX_QCSLINE
Kalite kontrol setleriLG_XXX_QCSET
Karma koli satırlarıLG_XXX_STCOMPLN
Kart-Muhasbe kodlarıLG_XXX_CRDACREF
Kasa aylık toplamlarıLG_XXX_XX_CSHTOTS
Kasa işlemleriLG_XXX_XX_KSLINES
KasalarLG_XXX_KSCARD
Kaydedilen rapor filtreleriL_RPFILTSXXX
Kaydedilen rapor tasarımlarıL_RPLAYS_XXX
Kaynak kullanımları (üretim)LG_XXX_OCCUPATN
KullanıcılarL_GOUSERS
Kuruluş bilgileri (ambar,   işyer, fabrika vb.)L_CAPIDEF
LOG (izleme) kaydıLG_XXX_LOGREP
Maliyet dönem kapama kayıtlarıLG_XXX_XX_PRDCOST
Malzeme alış/satış aylık   toplamlarıLG_XXX_XX_STINVENS
Malzeme alternatifleriLG_XXX_ITEMSUBS
Malzeme hareketleriLG_XXX_XX_STLINE
Malzeme özellik atamasıLG_XXX_CHARASGN
Malzeme seri lot no. BilgileriLG_XXX_XX_SERILOTN
Malzeme-Ambar bilgileriLG_XXX_INVDEF
Malzeme-Birim atamasıLG_XXX_ITMUNITA
Malzeme-Fabrika bilgileriLG_XXX_ITMFACTP
Malzeme-İş ist. bilgileriLG_XXX_ITMWSDEF
Malzeme-İş ist. Toplamları   (günlük)LG_XXX_ITMWSTOT
MalzemelerLG_XXX_ITEMS
Malzeme-Malzeme sınıfı atamasıLG_XXX_ITMCLSAS
Malzeme-Özellik değerleriLG_XXX_SELCHVAL
Malzeme-Tedarikçi atamasıLG_XXX_SUPPASGN
Malzeme-Ürecetesi atamasıLG_XXX_ITMBOMAS
Masraf malzemeleriLG_XXX_EMCENTER
Muhasebe aylık toplamlarıLG_XXX_XX_EMUHTOT
Muhasebe fişleriLG_XXX_XX_EMFICHE
Muhasebe hareketleriLG_XXX_XX_EMFLINE
Muhasebe hesaplarıLG_XXX_EMUHACC
Mühendislik değişikliği işlemiLG_XXX_ENGCLINE
Müstahsil faturasıLG_XXX_XX_PRODUCER
Network kontrolü (kimlerin   hangi firma ve dönemle çalıştığı)L_NET
Operasyon ihtiyaclarıLG_XXX_OPRTREQ
OperasyonlarLG_XXX_OPERTION
Operasyon-Malzeme ilişkisiLG_XXX_LNOPASGN
Operasyon-Özellik atamasıLG_XXX_OPATTASG
Öceki operasyon ilişkileriLG_XXX_PRVOPASG
Ödeme plan satırlarıLG_XXX_PAYLINES
Ödeme planlarıLG_XXX_PAYPLANS
Ödeme/Tahsilat hareketleriLG_XXX_XX_PAYTRANS
Özel kodlarLG_XXX_SPECODES
Özellik değerleriLG_XXX_CHARVAL
Özellik kodlarıLG_XXX_CHARCODE
Posta kodlarıL_POSTCODE
Promosyon kartlarıLG_XXX_PRCARDS
Reçete-ek ürün atamasıLG_XXX_COPRDBOM
Sabit kıymet kayıtlarıLG_XXX_FAREGIST
Sabit kıymet yıllık kaydıLG_XXX_FAYEAR
Satış elemanı hareketleriLG_XXX_TARGETS
Satış elemanı-Cari hesap   ilişkisiLG_XXX_SLSCLREL
Satış elemanlarıLG_XXX_SLSMAN
Satış rota satırlarıLG_XXX_ROUTETRS
Satış yönetim raporlarıLG_XXX_ROUTE
Seri/Lot hareketleriLG_XXX_XX_SLTRANS
Sevkiyat firmalarıL_SHPAGENT
Sevkiyat türleriL_SHPTYPES
Sipariş fişleriLG_XXX_XX_ORFICHE
Sipariş hareketleriLG_XXX_XX_ORFLINE
Stok fişleriLG_XXX_XX_STFICHE
Stok yerleriLG_XXX_LOCATION
ŞehirlerL_CITY
Ticari işlem gruplarıL_TRADGRP
Trigger parametreleriLG_XXX_TRGPAR
ÜlkelerL_COUNTRY
Üretim emirleriLG_XXX_PRODORD
Üretim rota stırlarıLG_XXX_RTNGLINE
Üretim rotalarıLG_XXX_ROUTING
Ürün reçete revizyonlarıLG_XXX_BOMREVSN
Ürün reçete satırlarıLG_XXX_BOMLINE
Ürün reçeteleriLG_XXX_BOMASTER
Sevkiyat AdresleriLG_XXX_SHIPINFO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir